bezwaar indienen

bezwaar indienen

Jij en/of je kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente je aanvraag afwijst.

Ook als je vindt dat de gemeente je geen passend aanbod voor jeugdhulp of wmo doet, kun je bezwaar maken.


Helaas worden we regelmatig geconfronteerd met jongeren en/of hun ouders die dolgraag coaching, begeleiding of dagbesteding willen ontvangen via De Dames Hond maar hier een afwijzing voor krijgen vanuit hun gemeente.

Gemeentes schermen vaak met het argument dat zij dit soort  begeleiding al "in hun eigen aanbod hebben", en dat zorg in natura (zin-indicatie) daarmee voorliggend is op een pgb-indicatie. 

Om een pgb te krijgen moet je dus uitleggen waarom de zorg in natura niet geschikt voor jou is.

Zorg in natura is ondersteuning die de gemeente heeft ingekocht.


Iedereen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een pgb. 

Je moet wel kunnen onderbouwen waarom je een pgb nodig hebt in plaats van zorg in natura, en dan in het bijzonder waarom je begeleiding/coaching of dagbesteding wenst te ontvangen van De Dames Hond.

Als je voldoet aan de voorwaarden en kunt aantonen dat een pgb in jouw situatie nodig is, mag je gemeente het pgb niet weigeren.

Jij en/of je kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente je aanvraag afwijst.

Ook als je vindt dat de gemeente je geen passend aanbod voor jeugdhulp doet, kun je bezwaar maken.


hieronder plaatsen we enkele links waar je belangrijke informatie kunt vinden m.b.t. het indienen van een bezwaar.

Ook willen we je attenderen op het feit dat je rechtsbijstand of een juridisch loket je hierbij kan ondersteunen.


juridisch loket

Naar-Keuze, belangenorganisatie voor budgethouders.

Regelhulp, pgb voor jeugdhulp

per saldo, informatie over pgb's

rijskoverheid, informatie over bezwaar indienen

Bezwaar tegen besluit van het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of CAK bij WLZ indicatie


Het is voor jongeren en/of hun ouders heel verdrietig en frustrerend dat zij steed opnieuw tegen muren van onbegrip aanlopen en zich  niet gehoord voelen in hun wens passende zorg te krijgen.

Net als dat het voor ons, De Dames Hond, heel frustrerend is om niet te kunnen en mogen helpen waar we dat zo graag zouden willen.