cognitief gedragstherapeut

Nieuws!

Geslaagd!


Eind 2023 is Judith geslaagd voor haar opleiding tot cognitief gedragstherapeut, waardoor we onze cliënten nóg beter kunnen helpen.


Cognitieve gedragstherapie is een gestructureerde therapievorm die ervan uitgaat dat negatieve gevoelens en gedragingen ontstaan door de ‘gekleurde bril’ waarmee je naar dingen kijkt.

Binnen de cognitieve gedragstherapie leer je gedachtes anders te interpreteren en leer je objectiever te kijken naar je eigen gevoelens en waarnemingen. Doel hiervan is dat negatieve gevoelens zullen verdwijnen en gedrag zal veranderen.

Je leert dus anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan.