financiering


ONZE BEGELEIDING EN VERGOEDINGEN


Er zijn verschillende mogelijkheden om onze diensten te financieren, we zetten ze hieronder voor je op een rijtje...


jonger dan 18?

Een gemeente is verplicht een voorziening te treffen als een kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen.

De gemeente beslist of en welke voorziening het kind nodig heeft vanuit de jeugdwet.

Per gemeente is het verschillend hoe de aanbesteding en contractering is geregeld. Eén van de voorwaarden

hiervoor is bij veel (niet bij alle) gemeentes een SKJ registratie. Dit is een registratie bij Stichting

Kwaliteitsregister Jeugd. Zowel Madelon als Judith zijn beiden SKJ-geregistreerd.


Omdat de voorwaarden voor contractering per gemeente anders zijn, kun je hiervoor het best

informeren bij de gemeente waarin jij woont hoe dit in zijn werk gaat.

Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met jullie welke hulp het beste is. De gemeente zorgt ervoor dat jouw kind de gekozen hulp daadwerkelijk krijgt. 


Ben je 18 jaar of ouder?

Dan kan er ondersteuning aangevraagd worden via  de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Ook deze ondersteuning dient aangevraagd te worden bij je gemeente.


Persoonsgebonden budget (pgb)

Pgb voor jeugdigen dient toegekend te worden door de gemeente.

Bij een WLZ-indicatie is het zorgkantoor hiervoor aangewezen.

Een van de zorgfuncties binnen het pgb is 'opvoed- en opgroeiondersteuning'.

Is er ondersteuning nodig dan kan gedacht worden aan het tijdig bieden van de juiste hulp op maat: 

Aan jeugdigen/ouders/sociale omgeving om te leren problemen die ontstaan te voorkomen of zelf op te lossen;

Bij het opvoeden aan ouders/sociale omgeving.


Begeleiding vanuit De Dames Hond kan ook middels pgb ingekocht worden.

Ouders vragen dan een pgb aan voor opvoed- en opgroeiondersteuning door een

zorgprofessional anders dan de gecontracteerde aanbieders bij hun gemeente of zorgkantoor.

Meer weten over Pgb? kijk dan hier.


onderaannemerschap

Binnen het sociaal domein kan worden gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap.

Bij hoofd- en onderaannemerschap zet een aanbieder (hoofdaannemer) een andere aanbieder (onderaannemer) in voor (onderdelen van) de te leveren hulp of ondersteuning. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de hulp en regelt de (financiële) verantwoording richting de gemeente.

Een onderaannemer is een jeugdhulporganisatie die in opdracht van de gecontracteerde hoofdaannemer jeugdhulp geeft aan een jeugdige.  Dit gebeurt op basis van het door de hoofdaannemer opgestelde begeleidingsplan. De onderaannemer levert een (vastgelegde) bijdrage  aan het behalen van het gewenste resultaat, zoals opgesteld in het begeleidingsplan.

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de onderaannemer.

De hoofdaannemer legt de afspraken met de onderaannemer vast in een overeenkomst tussen beide partijen

(inhoudelijk en financieel). 

De Dames Hond kan ook in een onderaannemerschap werken voor haar cliënten.

Vraag bij je hoofdaannemer naar deze mogelijkheid als je begeleiding van ons wenst te krijgen.

Tevens hebben wij een aantal fijne samenwerkingen met andere jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio.


Individuele begeleiding/dagbesteding inkopen vanuit je WLZ-indicatie

Met een PGB WlZ kun je individuele begeleiding of dagbesteding inkopen.

Het zorgkantoor beoordeelt je zorgbeschrijving om te zien of de zorg die je inkoopt betaald mag worden vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarbij is van belang dat de zorg niet alleen past binnen de regels van de Wlz maar ook of, in jouw specifieke situatie, de zorg verantwoord en doelmatig is.


Onderwijs-zorgarrangement (oza)

Een onderwijs-zorgarrangement kan 5 functies hebben: terugleiden, opbouwen, versterken,

aanpassen en doorleiden.

Bij de functie “het versterken van de vaardigheden van een leerling” worden door de school soms

zelfstandige kindercoaches ingehuurd om het toegekende zorgarrangement voor een leerling te

begeleiden. Zorgarrangementen worden toegekend door het regionale samenwerkingsverband van meerdere

scholen. Een school moet zelf een passende begeleiding organiseren.

Bij het onderwijs-zorgarrangement is het van belang dat het om school gerelateerde problematiek

betreft.


Particulier

Het is ook mogelijk om ons op particuliere basis in te huren. Je betaald ons dan per uur dat wij werkzaam zijn.

Het is in sommige situaties mogelijk ( een deel) van deze kosten te betalen via je loopbaanbudget of terug te vragen via de belastingdienst.

Wil je meer weten over onze uurtarieven, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor de groepsbegeleidingen hanteren wij een aangepast tarief.zorgverzekeraar en/of huisarts

Een aantal zorgverzekeraars vergoeden coaching onder de noemer ‘alternatieve’ of ‘psychosociale’ zorg.

Neem daarom voor meer informatie over de vergoedingsvoorwaarden contact op met je eigen zorgverzekeraar en vraag naar de mogelijkheden. De Dames Hond beschikt over een AGB-code en is aangesloten bij een beroepsorganisatie.

Tevens kan een huisarts naar ons verwijzen, vraag bij je huisarts naar de mogelijkheden.


Ons inhuren voor psychosociale weerbaarheidstrainingen

Ben je een school of instelling en wil je gebruik maken van onze diensten als psychosociaal weerbaarheidstrainer?

We hanteren pakketprijzen. Voor meer informatie vragen we jullie om contact met ons op te nemen.Bezwaar maken als je gemeente je vraag om hulp afwijst

Jij en/of je kind kunnen bezwaar maken bij de gemeente als de gemeente je aanvraag afwijst.

Ook als je vindt dat de gemeente je geen passend aanbod voor jeugdhulp of wmo doet, kun je bezwaar maken.

Wil je meer weten over het indienen van een bezwaar, kijk dan hier.