gedragstesten voor professionals en vrijwilligers

WAAROM EEN GEDRAGSTEST?

Honden zijn wezens met gevoel en een eigen, intrinsieke waarde. Het is belangrijk dat diegene die de hond inzet tijdens (vrijwilligers)werk het welzijn van zijn hond blijft bewaken. 


De mogelijkheid is immers aanwezig dat de AAT-/AAC/AAA-honden in contact kunnen komen met personen die angstig zijn of ongewoon gedrag vertonen. Ook komen zij, in voor hen, onbekende situaties ( zoals begeleidingssituaties binnen en/of buiten, onbekende geuren, plotse bewegingen, schreeuwen enz.) terwijl de hond zich niet makkelijk kan terugtrekken. Hoewel veel honden hier mee leren omgaan, mag niet van elke hond verwacht worden dat hij dat vanzelfsprekend kan.

Wanneer ongeschikte honden worden ingezet voor AAA-/AAC / AAA-werkzaamheden kan dit leiden tot een te hoog stressniveau bij de hond, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor mens en dier.


Tot heden zijn er juridisch geen duidelijke kaders m.b.t. het inzetten van dieren tijdens AAT-/AAC/AAA-interventies. Elk dier mag in principe ingezet, ongeacht of het dier een gedragstest heeft ondergaan.

Wij, van De Dames Hond, vinden het belangrijk dat het welzijn van de inzetdieren voorop staat, zij zijn immers onze meest belangrijke collega's!


Enkel een ervaren kynologisch gedragsdeskundige kan, middels een gedragstest en observaties, een uitspraak doen over de inzetbaarheid van een hond. Judith Eberson, van De Dames Hond, is zo'n gedragsdeskundige en heeft jarenlang een hondenschool gehad waar zij zowel werkzaam was als kynologisch instructeur en als kynologisch gedragstherapeut.

In die hoedanigheid heeft Judith al vele AAT-/AAC/ AAA-teams getest. Ook heeft Judith verschillende nesten getest waaruit Buddyhonden zijn geselecteerd.


Het is voor professionals en vrijwilligers mogelijk hun hond te laten testen bij De Dames Hond.


De gedragstest is deels gebaseerd op de MAG-test en wordt uitgevoerd in bijzijn van een aantal hulptesters en de begeleider van de hond. De uitslag van de test wordt meteen besproken en binnen 2 weken ook uitgeschreven aangeleverd aan het betreffende team.


De gedragstest is 1 jaar geldig. 

De reden waarom jaarlijks getest wordt, ligt in het feit dat in een hondenleven dingen kunnen gebeuren die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de hond. Denk aan een trauma, maar ook ouderdom, pijn enzovoorts.

Honden jonger dan 1 jaar, en honden ouder dan 10 jaar, krijgen een test die 6 maanden geldig is.

Alle andere testen worden afgegeven voor de duur van 1 jaar, en de begeleider van de hond dient er melding van te maken als binnen dat jaar een verandering plaats vind in het leven van de hond die invloed heeft op zijn inzet als AAT-/AAC / AAA-hond, zodat er eventueel eerder getest kan worden.


Ben jij een professional of vrijwilliger en heb je interesse in een gedragstest?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.


Kosten gedragstest €100,00 per hond. Herhaaltest €75,00 per hond.

Indien er meerdere honden getest dienen te worden kan er in onderling overleg een groepsprijs besproken worden.