buddytrainingen

je hond trainen tot buddyhond

wat is nu een buddyhond?

Misschien heb je al een hond en denk je dat deze geschikt is om als buddyhond te fungeren, of ben je van plan een pup te kopen die als buddyhond moet dienen...hoe dan ook, alles begint bij de vraag of de hond in kwestie geschikt is voor zijn taken als buddyhond.

De Dames Hond biedt haar expertise aan (aanstaande) hondeneigenaren die hun hond als buddyhond willen inzetten.


Buddyhonden kunnen het leven van mensen met een hulpvraag makkelijker maken.


Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, kan de buddyhond zijn eigenaar helpen om te kalmeren, prikkels beter te verwerken, contact te maken met anderen of juist het contact te mijden als dat op dat moment te moeilijk is.

De Dames Hond kan mensen helpen om daarin samen een team te worden.

Een buddyhond kan er toe bijdragen dat mensen weer meer regie over hun eigen leven krijgen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een maatschappij die (soms) zo moeilijk en ingewikkeld kan zijn. Ook kan een buddyhond inzichten verschaffen en mensen weer een stukje op weg helpen in hun eigen ontwikkeling.


De teams die wij begeleiden zijn dus geen teams die door de zorgverzekeraars erkend worden.


De Dames Hond wil graag een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen.  Daarbij voelt niet iedereen de noodzaak om een volledig getrainde hond te hebben, maar zou het wel prettig vinden als zijn/haar hond enige ondersteuning kan bieden in lastige situaties.

Onze hulp is gericht op het team; welke vaardigheden heb jíj nodig om je hond te kunnen trainen zodat jullie samen een goed Buddyteam kunnen worden.

Onze Buddybegeleidingen zijn dan ook géén gehoorzaamheidstrainingen, maar een individuele begeleiding waarbij het accent ligt op sámen je hond tot Buddyhond opvoeden maar ook kijken naar je eigen kwaliteiten en aandachtspunten.


Zijn Buddyhonden erkende hulphonden?

Nee, Buddyhonden zijn geen erkende hulphonden. Enkel honden die getraind worden door ADEu-erkende hondenscholen zijn erkend.

Zorgverzekeraars vergoeden op basis van de aard van de aandoening, en de voorwaarde die zorgverzekeraars stellen is dat er sprake moet zijn van een lichamelijke functiebeperking, zoals een visuele beperking of een ernstige lichamelijke beperking.

Ook gaan zorgverzekeraars pas tot vergoeding van een hond over als er een wetenschappelijke onderbouwing voor de functionaliteit van de hond is, en stelt dat de effectiviteit van deze nieuwere soorten hulphonden nog niet voldoende wetenschappelijk is onderzocht en bewezen.


Daarmee vallen mensen die een hulphond nodig hebben op grond van psychiatrische aandoeningen, PTSS, ASS of een verstandelijke beperking vaak buiten de boot en gaan op zoek naar alternatieven, waarbij wij graag onze diensten aanbieden.

De reden waarom we hier hulp bij kunnen bieden ligt in het feit dat Judith van De Dames Hond zowel hulpverlener als kynologisch gedragstherapeut en trainer is, en daardoor beide werelden met elkaar kan verenigen.


Buddytraining is maatwerk, en in een gesprek met elkaar bespreken we de verdere mogelijkheden en onmogelijkheden, en ook het kostenplaatje wat daarbij hoort.

Neem dus gerust contact met ons op.


noot: honden die tot de HR-groepen horen laten we niet toe in het buddyprogramma


Ben je op zoek naar een organisatie die je kan helpen een erkende hulphond te trainen?

Dan verwijzen we je graag door naar Bultersmekke of Assistentiehondennederland.