systeemondersteuning

werken met het systeem

Een mens staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van vele systemen en gaat relaties aan met anderen.

Zo is de jongere niet alleen "mens", maar ook zoon of dochter, broer of zus, kleinkind, leerling, klasgenoot, vriend of vriendin.

De Dames Hond is er van overtuigd dat de coaching en begeleiding van een coachee valt en staat met de begeleiding en ondersteuning van het netwerk dat bij de coachee betrokken is.

Ouders,opvoeders, maar ook broers, zussen, grootouders, school…allen spelen een belangrijke rol in het leven van de coachee.


Ook deze doelgroep willen we betrekken in onze ondersteuning aan de jongere.

Dit doen we middels evaluaties en besprekingen, maar ook psycho-educatie, workshops en/of trainingsdagen die gericht zijn op opvoedingsvragen en/of leeftijdsfasen waar de jongere doorheen gaat. Ook in onze weerbaarheidstrainingen is er veel aandacht voor het systeem.

We gaan graag vanuit betrokkenheid en expertise het contact aan met alle partijen die bij de jongere betrokken zijn. 


Systeembegeleiding wordt in onderling overleg ingepland.