vrijwilligers

hondse bezoekjes

Dierondersteunende activiteiten

De Dames Hond stuurt een aantal enthousiaste en ervaren vrijwilligers aan die, samen met hun honden, instellingen en (speciaal) onderwijs bezoeken. 


De honden die deelnemen aan het Bezoekhondenteam van De Dames Hond zijn allen AAA-honden.

AAA staat voor Animal Assisted Activities,  oftewel dierondersteunende activiteiten.


AAA-honden zijn o.a. bezoekhonden, honden die worden ingezet voor tactiele interacties ( aaihonden)  leeshonden, of honden die spelletjes en trucjes ter vermaak van een bepaalde doelgroep uitvoeren.

Deze AAA-honden worden begeleid door hun eigenaren, die veelal op vrijwillige basis deze werkzaamheden verrichten.

Er zijn een heleboel redenen denkbaar waarom een AAA-hond ingezet word, maar het doel is altijd om het welzijn van iemand verbeteren.

AAA-honden kunnen worden ingezet in allerlei denkbare instellingen of organisaties, zoals bejaardenhuizen, geriatrie, psychiatrie, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, scholen, speciaal onderwijs (leeshonden en informatieverstrekking rondom de omgang met honden), ondersteuning bij individuele coachsessies bij angst voor honden


Onze vrijwilligers werken met een gedragscode en protocol

De honden die voor het Bezoekteam van De Dames Hond werken hebben allen een geslaagde gedragstest doorlopen. 

Tevens worden de teams met enige regelmaat bijgeschoold en getraind, zowel baas als hond. 


Onze vrijwilligers werken volgens een vrijwiligersprotocol waarin ook gedragscodes zijn vastgelegd, voor zowel de vrijwilligers als hun honden. Daabij beschikken onze vrijwilligers over een VOG, zodat duidelijk is dat zij kunnen en mogen werken bij kwetsbare doelgroepen.


let op: we vragen een kleine vrijwilligersvergoeding voor onze diensten.


Heeft u als instelling of school interesse in ons Bezoekteam, of wilt u meer informatie? 

Of heeft u interesse om als vrijwilliger deel te nemen aan ons Bezoekteam?

Neem gerust contact met ons op.