weerbaarheidstrainingen

samen bouwen aan een stevig fundament


Meer doén en minder práten.

Een weerbaarheidstraining is een kortdurende, praktische en speelse training die jouw kind helpt om zijn of haar eigen krachten én uitdagingen te leren kennen.

Met lastige situaties leren omgaan, kritiek durven geven, om hulp durven vragen...zomaar wat vaardigheden die niet iedereen even makkelijk afgaat. 


Toch kun je hier, door het volgen van onze weerbaarheidstraining, flinke stappen in maken.

Onze weerbaarheidstraining draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Meer doén en minder práten omdat kinderen nu eenmaal zichzelf uitdrukken middels beweging en spel.

Door juist deze vormen van communicatie in te zetten tijdens de weerbaarheidstrainingen leren kinderen de vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan.

Ook leren ze spelenderwijs om stress en conflicten beter te hanteren of op te lossen.

Het is dus ook vooral heel leuk om te doen!


De trainingen worden gegeven middels de methode "Ho, tot hier en niet verder...!' waarmee een gedegen basis wordt gelegd voor  psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht.

In al onze begeleidingen en coachingen ligt het accent op het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, lichamelijke en emotionele veiligheid en communicatie.


ervaringsgericht werken

In 8 sessies gaan we met deze ervaringsgerichte werkvormen aan de slag.

De 8 sessies zijn opgebouwd rondom verschillende thema’s en via bewegen en spel werken we toe aan meer en beter communiceren.

Door dit bewegen en spel vind er ervarend leren plaats en wordt er gewerkt naar het verkrijgen van inzichten in jezelf en de ander en bewuster handelen.

Tijdens onze training leggen we een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.


Ook ouders worden actief betrokken bij de training. Zo is er 1 training samen met een ouder en vindt er tevens na de training een evaluatie plaats.

groepsverband

Binnen onze eigen praktijk werken we in groepen van minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. Bij een groep van 3 deelnemers is er 1 begeleider aanwezig, bij meer dan 3 kinderen zijn er 2 begeleiders aanwezig.

Een kind zal ingedeeld worden bij zijn eigen leeftijdsgroep.


Elke sessie duurt circa 1 uur. Ouders kunnen eventueel met een kopje koffie of thee in onze ontvangshal wachten tot de sessie voorbij is.


We zijn voornemens deze weerbaarheidstraining vanaf eind januari 2022 op te starten.

Maandag 24 januari van 17.15-18.15 uur, leeftijd 6-7-8 jaar

woensdag 26 januari van 18.30-19.30 uur, leeftijd 9-10-11-12 jaar

Tijdens de schoolvakanties is er geen weerbaarheidstraining.


Heb je interesse?

Dan kun je dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen.


Kosten €175,00 

let op: Het is altijd de moeite waard om te onderzoeken in hoeverre de weerbaarheidstraining vergoed kan worden vanuit de jeugdwet of een pgb. Vraag dit na bij de gemeente waar je woont.

Ook kun je bij de zorgverzekeraar navragen of de training wellicht onder alternatieve geneeswijze, psychologische zorg of preventie cursussen valt.


Bij deze training zijn geen honden aanwezig.

Tijdens individuele weerbaarheidstrainingen kunnen zij wel ingezet worden.


Het is eventueel mogelijk om ons in te huren en de training te verzorgen op uw school of organisatie.