groepsbegeleiding

DE GROEP IS JE OEFENPODIUM


Het ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid is per definitie een sociaal gebeuren, waardoor de groep kan bijdragen aan betere sociale competenties.

Deze groepsinterventies hebben als voordeel dat de jongere de groep als “oefenpodium” kan gebruiken, en in een veilige en vriendelijke omgeving zijn sociale competenties kan oefenen.

De jongere mag experimenteren met nieuw of ander gedrag.


Groepsbegeleiding ASS

In 8 wekelijkse groepsbegeleidingen gaan we aan de slag met de problemen waar jongeren met ASS tegen aan lopen.

Deze groepsbegeleiding is specifiek gericht op de jongere met ASS en biedt sociale cognitietrainingen, ook wel ToM-trainingen genoemd.

Aan de hand van verschillende oefeningen werken we aan het zelfbeeld en perceptie van de jongere, emoties en sociaal gedrag. Deze groepsbegeleiding heeft een begin en eind en er zijn per keer 8 sessies te volgen.

Onze AAT/AAC-hond is actief of passief aanwezig tijdens deze sessies, afhankelijk van de manier waarop de hond wordt ingezet.

Deelnemers worden ingedeeld in een groep die past bij hun ontwikkeling, belevingswereld en belangstelling.Groepsbegeleiding Creatief

Door creatief bezig te zijn worden onbewuste gevoelens en gedachten op speelse wijze geuit, wat bevorderend is voor het behandel-/begeleidingsaspect. Vaak wordt creatieve begeleiding ingezet bij jongeren die zich verbaal moeilijk kunnen uiten of het moeilijk vinden hun emoties te verwoorden. 

De beeldende middelen kunnen tekenen, schilderen of  andere kunstvormen zijn.

In 8 wekelijkse groepsbegeleidingen gaan we aan op creatieve wijze aan de slag met de problemen waar jongeren tegen aan lopen. Onze AAT/AAC-hond is actief of passief aanwezig tijdens deze sessies, afhankelijk van de manier waarop de hond wordt ingezet

Deelnemers worden ingedeeld in een groep die past bij hun ontwikkeling, belevingswereld en belangstelling.Groepsbegeleiding Weerbaarheid

In 8 wekelijkse trainingen gaan we aan de slag met het thema weerbaarheid aan de hand van verschillende methodieken.

In kleine groepen worden jongeren uitgedaagd om anders over zichzelf en de ander te denken waardoor ze leren beter met zichzelf en de ander om te gaan, wat bijdraagt tot een positiever zelfbeeld.

Aansluitend is er de mogelijkheid om nog 2 ouder-kind-trainingen te volgen, waarbij ouders worden uitgenodigd om 2 trainingen mee te volgen om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen, voortvloeiend uit de visie dat een kind deel uitmaakt van dit systeem en het systeem van essentieel belang is om het kind weer in zijn kracht te plaatsen.

Onze AAT/AAC-hond is actief of passief aanwezig tijdens deze sessies, afhankelijk van de manier waarop de hond wordt ingezet

Het ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid is per definitie een sociaal gebeuren, waardoor de groep kan bijdragen aan betere sociale competenties.

Deelnemers worden ingedeeld in een groep die past bij hun ontwikkeling, belevingswereld en belangstelling.

Methodieken waar we - onder andere-  mee werken: ‘ho, tot hier en niet verder!’, ‘rots en water training’

 

(groeps)begeleiding ouders/brusjes/systeem

‘de dames hond’ is er van overtuigd dat de coaching en begeleiding van een kind valt en staat met de begeleiding en ondersteuning van het netwerk dat bij het kind betrokken is.

Ouders/opvoeders, maar ook broers en/of zussen, grootouders…allen spelen een belangrijke rol in het leven van een kind.

Ook deze doelgroep willen we betrekken in onze ondersteuning aan het kind, middels workshops en/of trainingsdagen die gericht zijn op opvoedingsvragen en/of leeftijdsfasen waar het kind doorheen gaat.

Onze AAT/AAC-hond is actief of passief aanwezig tijdens deze sessies, afhankelijk van de manier waarop de hond wordt ingezet.