psychosociale weerbaarheidstraining

Nieuws!

Juf Aiko

Sinds enkele weken werken Therapoot en De Dames Hond samen in een psychosociale weerbaarheidstraining. Zowel jongeren van Therapoot als De Dames Hond werken in teamverband aan een aantal 'levenvragen'. De training wordt door iedereen met veel enthousiasme ontvangen, niet in de laatste plaats door onze lieftallige juf Aiko, en gaat zeker zijn vervolg krijgen!


Meer weten over de pyschosociale weerbaarheidstraining?