psychosociale weerbaarheid

psychosociale weerbaarheid

Een psychosociale weerbaarheidstraining is een kortdurende, praktische en speelse training die jouw kind helpt om zijn of haar eigen krachten én uitdagingen te leren kennen.

Met lastige situaties leren omgaan, kritiek durven geven, om hulp durven vragen...zomaar wat vaardigheden die niet iedereen even makkelijk afgaat. 


Toch kun je hier, door het volgen van onze weerbaarheidstraining, flinke stappen in maken.

Onze weerbaarheidstraining draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Meer doén en minder práten omdat kinderen nu eenmaal zichzelf uitdrukken middels beweging en spel.

Door juist deze vormen van communicatie in te zetten tijdens de weerbaarheidstrainingen leren kinderen de vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan.

Ook leren ze spelenderwijs om stress en conflicten beter te hanteren of op te lossen.

Het is dus ook vooral heel leuk om te doen!

De trainingen worden gegeven middels de methode"Ho, tot hier en niet verder...!'waarmee een gedegen basis wordt gelegd voor psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht.


De trainingen zijn een samenwerking tussen De Dames Hond en Therapoot en wordt gegeven door Judith Eberson en Theo de Boer.

Theo is als jeugdhulpverlener werkzaam binnen Therapoot.

Ook zetten we een van onze honden in tijdens de training.


In al onze trainingen ligt het accent op het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, lichamelijke en emotionele veiligheid en communicatie.


In totaal bevat de training 9 sessies, waarvan 8 sessies samen met de jongeren plaatsvinden en 1 sessie een ouderbijeenkomst is.

De 8 sessies zijn opgebouwd rondom verschillende thema’s en via bewegen en spel werken we toe aan meer en beter communiceren.

Door dit bewegen en spel vind er ervarend leren plaats en wordt er gewerkt aan het verkrijgen van inzichten in jezelf en de ander en bewuster handelen.

Tijdens onze training leggen we een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind.


Ook ouders worden actief betrokken bij de training. Zo is 1 van de trainingen samen met een ouder en vindt er tevens na de training een evaluatie plaats. Tijdens het aanmelden voor de training zal er ook een intakegesprek plaatsvinden.


Binnen onze praktijk werken we in groepen van minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers. Bij een groep van 3 deelnemers is er 1 begeleider aanwezig, bij meer dan 3 kinderen zijn er 2 begeleiders aanwezig.

Een kind zal ingedeeld worden bij zijn eigen leeftijdsgroep. (8-9-10 jaar of 11-12-13 jaar)


Elke sessie duurt circa 1 uur. Ouders kunnen eventueel met een kopje koffie of thee in onze praktijkruimte wachten tot de sessie voorbij is.