onze diensten

WELKOM BIJ DE DAMES HOND


De Dames Hond is een organisatie die jeugdhulpverlening biedt aan kinderen,jongeren en (jong) volwassenen met verschillende ontwikkelingsproblematieken. Tevens bieden wij groepsactiviteiten en psychosociale weerbaarheidstrainingen.


 Onze coaching en begeleiding geschiedt met inzet van onze Animal Assisted Therapy-dogs.

 Samen met de input van De Dames Hond vormen onze honden één geheel en werken we als team aan de opvoedings- en ontwikkelingsvragen die er liggen.

In ons gehele aanbod ligt het accent op het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, lichamelijke en emotionele veiligheid en communicatie.


 De Dames Hond biedt hulp bij de volgende ontwikkelingsproblemen

 ADHD, angststoornissen, autisme, depressie, dwanghandelingen, gedragsproblemen, LVB, hechtingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, stoornissen in de kindertijd/adolescentie, trauma, rouwverwerking, problemen op school en/thuis, problemen rondom de identiteit en seksualiteit.


 Het is ook mogelijk hulp te krijgen bij specifieke vragen, zoals

 Angst voor honden, overlijden van een dierbare, scheiding ouders, psychiatrische stoornis bij dierbare

 

 Tevens is het mogelijk om samen met ons je eigen hond als buddyhond te trainen.

Vraag gerust naar onze mogelijkheden.


Interesse in ons aanbod?

Onze diensten kunnen op verschillende wijzen gefinancierd worden.

Voor een duidelijk overzicht van de mogelijkheden verwijzen we jullie  graag naar onze pagina financiering.


Het is uiteraard ook mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

individuele begeleiding&coaching


Tijdens de individuele coaching en begeleiding werken we via verschillende methodes aan hulpvragen en doelstellingen.

 

We werken middels cognitieve gedragstechnieken aan waarneembaar gedrag (stilstaan bij jezelf en de ander) maar ook eventueel aan het veranderen van beelden en gedachten over zichzelf en/of de omgeving die disfuctioneel zijn, en bieden alternatieve oplossingen aan

systeemondersteuning


De Dames Hond is er van overtuigd dat de begeleiding en coaching van een jongere valt en staat met de begeleiding en ondersteuning van het netwerk dat bij de jongere betrokken is. Ouders/opvoeders, maar ook broers en/of zussen, grootouders…allen spelen een belangrijke rol in het leven van een jongere.

De Dames Hond biedt o.a. workshops en trainingsdagen, maar ook brusjesdagen voor broers en zussen van de jongere.

Ook is het mogelijk om als ouders/opvoeders terug te vallen op expertise en ondersteuning van  De Dames Hond

groepsinterventies


 Groepsinterventies hebben als voordeel dat de jongere de groep als “oefenpodium” kan gebruiken, en in een veilige en vriendelijke omgeving zijn sociale competenties kan oefenen.

De jongere mag experimenteren met nieuw of ander gedrag.


De Dames Hond biedt de groepsactiviteiten in het weekend (op zaterdag, om de week)


buddytrainingen


De Dames Hond wil een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen.  

Onze hulp is gericht op het team. Er is dan ook veel aandacht voor het proces waar zowel de eigenaar als de hond doorheen gaan.

De teams die wij trainen zijn geen teams die door de zorgverzekeraars erkend worden.

Buddytrainingen zijn een combinatie van hondentraining en mensenbegeleiding. weerbaarheidstrainingen


 Psychosociale weerbaarheidstrainingen dragen bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Men leert vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen.

De trainingen worden gegeven middels de methode "Ho, tot hier en niet verder...!' waarmee een gedegen basis wordt gelegd voor  psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht

als externe partij ons inhuren


Ook extere partijen, zoals scholen en organisaties, kunnen gebruik maken van onze diensten. Zo bieden we onze weerbaarheidstrainingen ook aan voor scholen en instellingen.

Ook hebben we een vrijwilligersteam die hun diensten aanbiedt voor zorginstellingen en scholen. 

Meer weten?

over onze sova-diensten kun je hier informatie vinden.

Over onze vrijwilligers kun je hier informatie vinden.TESTIMONIALS


Ik vind het fijn om met de honden te werken.

Zo kan ik de dingen oefenen die ik moeilijk vind, maar het voelt eigenlijk helemaal niet echt als oefenen.

ik vind het altijd leuk om te komen!


Daan