onze diensten

WELKOM BIJ DE DAMES HOND


De Dames Hond is een organisatie die coaching en begeleiding biedt aan jongeren en (jong) volwassenen met verschillende ontwikkelingsproblematieken. Tevens bieden wij groepsbegeleiding en (individuele) dagbesteding.

Ons aanbod is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar, pubers en (jong)volwassenen.

 Onze coaching en begeleiding geschiedt met inzet van Animal Assisted Therapy-dogs en/of Animal Assisted Coaching-dogs.

 Samen met de input van De Dames Hond vormen de honden één geheel en werken we als team aan de opvoedings- en ontwikkelingsvragen die er liggen.


 De Dames Hond biedt coaching en begeleiding bij de volgende ontwikkelingsproblemen:

 ADHD, angststoornissen, autisme, depressie, dwanghandelingen, gedragsproblemen, LVB, hechtingsproblemen (Hechtingsstoornis), persoonlijkheidsproblemen, toornissen in de kindertijd/adolescentie, trauma, rouwverwerking, problemen op school en/thuis, problemen rondom de identiteit en seksualiteit.


 Het is ook mogelijk coaching en/of begeleiding te krijgen bij specifieke hulpvragen, zoals:

 Angst voor honden, overlijden van een dierbare, scheiding ouders, psychiatrische stoornis bij dierbare

 

 Tevens is het mogelijk om samen met ons je eigen hond als buddyhond te trainen.

(momenteel nemen wij geen nieuwe buddyteams aan)

Vraag gerust naar onze mogelijkheden.


Interesse in ons aanbod?

Onze diensten kunnen op verschillende wijzen gefinancierd worden.

Voor een duidelijk overzicht van de mogelijkheden verwijzen we jullie  graag naar onze pagina financiering.


Het is uiteraard ook mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

individuele begeleiding&coaching


Tijdens de individuele coaching en begeleiding werken we via verschillende methodes aan hulpvragen en doelstellingen.

 

We werken middels cognitieve gedragstechnieken aan waarneembaar gedrag (stilstaan bij jezelf en de ander) maar ook eventueel aan het veranderen van beelden en gedachten over zichzelf en/of de omgeving die disfuctioneel zijn, en bieden alternatieve oplossingen aan

systeemondersteuning


De Dames Hond is er van overtuigd dat de begeleiding en coaching van een jongere valt en staat met de begeleiding en ondersteuning van het netwerk dat bij de jongere betrokken is. Ouders/opvoeders, maar ook broers en/of zussen, grootouders…allen spelen een belangrijke rol in het leven van een jongere.

De Dames Hond biedt o.a. workshops en trainingsdagen, maar ook brusjesdagen voor broers en zussen van de jongere.

groepsbegeleiding&coaching


 Groepsinterventies hebben als voordeel dat de jongere de groep als “oefenpodium” kan gebruiken, en in een veilige en vriendelijke omgeving zijn sociale competenties kan oefenen.

De jongere mag experimenteren met nieuw of ander gedrag.


De Dames Hond biedt de groepsbegeleiding in het weekend (op zaterdag, om de week)


buddytrainingen


De Dames Hond willen graag een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen.  

Onze hulp is gericht op het team; welke vaardigheden heb jíj nodig om je hond te kunnen trainen zodat jullie samen een goed Buddyteam kunnen worden.

De teams die wij trainen zijn geen teams die door de zorgverzekeraars erkend worden.


dagbesteding


De Dames Hond biedt dagbesteding aan diegenen die op zoek zijn naar een zinvolle invulling van hun dag. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand op zoek is naar dagbesteding.

Denk dan aan thuiszitters die (tijdelijk) niet naar school kunnen, jongeren of jongvolwassenen die geen passende plek kunnen vinden in het reguliere dagbestedingsaanbod enz.

De Dames Hond biedt maatwerk.

onze vrijwilligers


De Dames Hond stuurt een aantal enthousiaste en ervaren vrijwilligers aan die, samen met hun honden, instellingen en (speciaal) onderwijs bezoeken. 


AAA-honden zijn o.a. bezoekhonden, honden die worden ingezet voor tactiele interacties ( aaihonden)  leeshonden, of honden die spelletjes en trucjes ter vermaak van een bepaalde doelgroep uitvoeren.


TESTIMONIALS


Ik vind het fijn om met de honden te werken.

Zo kan ik de dingen oefenen die ik moeilijk vind, maar het voelt eigenlijk helemaal niet echt als oefenen.

ik vind het altijd leuk om te komen!


Daan

spreekt onze manier van werken je aan?


Momenteel hebben we nog ruimte om nieuwe coachees aan te nemen.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen en de mogeijkheden te onderzoeken.