onze diensten

WELKOM BIJ DE DAMES HOND


De Dames Hond is een organisatie die gespecialiseerde jeugdhulpverlening biedt aan kinderen,jongeren en (jong) volwassenen met verschillende ontwikkelingsproblematieken. Tevens bieden wij psychosociale weerbaarheidstrainingen.


 Onze coaching en begeleiding geschiedt met inzet van onze Animal Assisted Therapy-dogs.

 Samen met de input van De Dames Hond vormen onze honden één geheel en werken we als team aan de opvoedings- en ontwikkelingsvragen die er liggen.

In ons gehele aanbod ligt het accent op het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, lichamelijke en emotionele veiligheid en communicatie.

 Binnen de individuele begeleiding is het eventueel mogelijk om samen met ons je eigen hond als buddyhond te trainen.

Vraag gerust naar onze mogelijkheden.


Tevens bieden wij hulp bij angst voor honden, en een daaruit voortvloeiende specifieke angststoornis.


Interesse in ons aanbod?

Onze diensten kunnen op verschillende wijzen gefinancierd worden.

Voor een duidelijk overzicht van de mogelijkheden verwijzen we jullie  graag naar onze pagina financiering.


Het is uiteraard ook mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

individuele begeleiding&coaching


Tijdens de individuele coaching en begeleiding werken we via verschillende methodes aan hulpvragen en doelstellingen.

 

We werken middels cognitieve gedragstechnieken aan waarneembaar gedrag (stilstaan bij jezelf en de ander) maar ook eventueel aan het veranderen van beelden en gedachten over jezelf en/of de omgeving die disfuctioneel zijn, en bieden alternatieve oplossingen aan

buddytrainingen


De Dames Hond wil een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen.  

Onze hulp is gericht op het team. Er is dan ook veel aandacht voor het proces waar zowel de eigenaar als de hond doorheen gaan.

De teams die wij trainen zijn geen teams die door de zorgverzekeraars erkend worden.

Buddytrainingen zijn een combinatie van hondentraining en mensenbegeleiding. systeemondersteuning


De Dames Hond is er van overtuigd dat de begeleiding en coaching van een jongere valt en staat met de begeleiding en ondersteuning van het netwerk dat bij de jongere betrokken is. Ouders/opvoeders, maar ook broers en/of zussen, grootouders…allen spelen een belangrijke rol in het leven van een jongere.

De Dames Hond biedt o.a. workshops en trainingsdagen, maar ook brusjesdagen voor broers en zussen van de jongere.

Ook is het mogelijk om als ouders/opvoeders terug te vallen op expertise en ondersteuning van  De Dames Hond

als externe partij ons inhuren


Ook extere partijen, zoals scholen en organisaties, kunnen gebruik maken van onze diensten. Zo bieden we onze weerbaarheidstrainingen ook aan voor scholen en instellingen.

Ook hebben we een vrijwilligersteam die hun diensten aanbiedt voor zorginstellingen en scholen. 

Meer weten?

Over onze psychosocisale weerbaarheidstrainingen kun je hier informatie vinden.

Over onze vrijwilligers kun je hier informatie vinden.behandeling 


Behandeling is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Binnen de behandeling wordt een probleem 'behandelt' oftewel aangepakt met als doel; het probleem oplossen of hanteerbaar maken.


De Dames Hond biedt geen behandeling, maar is wel in staat om behandeldoelen uit te voeren. De behandelaar is dan de eindverantwoordelijke en De Dames Hond gaat actief met de gestelde behandeldoelen aan de slag terwijl de behandelaar op de achtergrond meekijkt en meedenkt.


weerbaarheidstrainingen


 Psychosociale weerbaarheidstrainingen dragen bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Men leert vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen.

De trainingen worden gegeven middels de methode "Ho, tot hier en niet verder...!' waarmee een gedegen basis wordt gelegd voor  psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht

TESTIMONIALS


Ik vind het fijn om met de honden te werken.

Zo kan ik de dingen oefenen die ik moeilijk vind, maar het voelt eigenlijk helemaal niet echt als oefenen.

ik vind het altijd leuk om te komen!


Daan