Home

WELKOM BIJ DE DAMES HOND


De Dames Hond is een organisatie die coaching en begeleiding biedt aan jongeren en (jong) volwassenen met verschillende ontwikkelingsproblematieken.

 Onze coaching en begeleiding geschiedt met inzet van Animal Assisted Therapy-dogs en/of Animal Assisted Coaching-dogs.

 Samen met de input van De Dames Hond vormen de honden één geheel en werken we als team aan de opvoedings- en ontwikkelingsvragen die er liggen.


Interesse in ons aanbod?

Onze diensten kunnen op verschillende wijzen gefinancierd worden.

Voor een duidelijk overzicht van de mogelijkheden verwijzen we jullie  graag naar onze pagina financiering.


Het is uiteraard ook mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen.