wie zijn wij

De Dames Hond


De gezichten achter De Dames Hond zijn Madelon Stoffels, Judith Eberson, Bryony Elbers en Theo de Boer. Samen hebben we een dijk aan ervaring als jeugdhulpverleners.


Onze hondse collega's zijn de dalmatiërs Juultje en Lotje, Australian Shepherd Moos, Bordercollie Ayko en de Golden Retrievers Mylo en Lío.


Niet alleen hebben wij een dijk aan ervaring als het gaat om jongeren, maar ook als het gaat om het inzetten van honden bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Alle drie hebben we mogen ervaren hoe krachtig het kan zijn om een hond als interventiemiddel in te zetten.

Vanuit die ervaring is dan ook De Dames Hond ontstaan.

specialismes


sova-trainingen voor zowel groepen als individueel, spiegelen met honden, ervaringsleer, procesbegeleiding, prikkelverwerking, POPtalk Basis.

Madelon Stoffels

Sinds 2018 ben ik werkzaam als jeugdhulpverlener. Ik ben werkzaam (geweest) als ambulant begeleidster en groepswerker, zowel in het voorliggende veld als aan de begeleidingskant.

In 2019 heb ik mijn opleiding HBO Pedagogiek afgerond en in de periode daarvoor heb ik de opleiding tot  Sociaal pedagogische medewerker gedaan. Tijdens de opleiding tot Sociaal Pedagogisch medewerker merkte ik al snel dat jeugdwerk mijn passie is.

Naast mijn werkzaamheden voor De Dames Hond ben ik dan ook als (ambulant)jeugdhulpverlener werkzaam voor Jens.


Tijdens mijn stage heb ik kennis gemaakt met de inzet van Animal Assisted Coachingdogs tijdens jeugdhulpwerkzaamheden, en ben bevlogen geraakt door deze manier van werken.

Ze bereiken en bieden zoveel moois, die viervoeters!

Van deze stageplek heb ik een tijdje mijn werkplek kunnen maken. Hier heb ik veel ervaring mogen opdoen met het inzetten van honden tijdens begeleidingen.

Deze ervaring heeft er toe geleid dat ik dit zelf ook graag wil doen, maar dan met mijn eigen hond Lotje.


Buiten mijn bovengenoemde opleidingen heb ik ook de training Animal assistent coaching gevolgd en ben ik een Animal Assisted Therapie-ondersteuner op Level 3 binnen de AKR-normering.

Tevens ben ik POP-talktrainer, een mooie methodiek om hulpvragen visueel inzichtelijk te krijgen en heb ik mij gespecialiseerd in hondenagst.

De uitspraak  ‘in jezelf geloven’, is voor veel kinderen een belangrijke uitspraak en voor mij een van de redenen waarom ik voor dit mooie vak heb gekozen.

Ik wil kinderen helpen om (weer) in zichzelf te geloven.


Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), onder nummer 120011625.

Dit is een beroepsregister voor jeugdprofessionals. Deze registratie laat zien dat ik blijf investeren in mijn kwaliteiten als jeugdzorgprofessional.


Wil je me mij in contact komen?

Dat kan via madelon@dedameshond.nl

specialismes


prikkelverwerkingsstoornissen, systemisch werken, KOPP-kinderen, angst voor honden, specialist psychosociale weerbaarheid, POPtalk Rouw en Verlies, cognitieve gedragstherapie, ACT

Judith Eberson

Sinds 1993 ben ik werkzaam als hulpverlener. Zo ben ik werkzaam geweest binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ,jeugdzorg en GGZ. Ik heb er verschillende werkzaamheden en functies uitgevoerd, van (activiteiten) begeleidster tot speltherapeute en teamleidster. 

De laatste jaren ben ik voornamelijk werkzaam geweest als ambulante autisme expert, samen met mijn hondse collega's.

 

Ik blijf me verdiepen in de laatste ontwikkelingen en ben nooit uitgeleerd. Zo heb ik heb een opleiding tot speltherapeute, jeugd&gezinsprofessional, specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid, cognitief gedragstherapeut en ACT-therapeut gevolgd. 

Tevens heb ik verdiepingstrainingen gedaan tot angstcoach en autisme expert.  Ik heb me o.a. geschoold in herkennen, begrijpen en ontrafelen van sensorische informatieverwerking.

Daarnaast ben ik POPtalk-trainer, een mooie methodiek om hulpvragen visueel inzichtelijk te maken, Binnen PopTalk heb ik verdieping gedaan rondom het thema Rouw & Verlies. 


Naast mijn werkzaamheden binnen mijn eigen praktijk, ben ik ook onder supervisie van een gedragswetenschapper, een aantal uren per week werkzaam als behandelaar binnen Therapoot.


Niet alleen het werken met kinderen en jongeren is een passie, ook honden hebben altijd mijn interesse gehad. Van 2010 tot en met 2020 heb ik een eigen hondenschool gehad waar ik werkzaam ben geweest als instructeur en hondengedragstherapeut.  Hier heb ik ook verschillende opleidingen en trainingen voor gevolgd.

 

Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), onder nummer 140021984.

Dit is een beroepsregister voor jeugdprofessionals. Deze laat zien dat ik blijf investeren in mijn kwaliteiten als jeugdzorgprofessional. Ook ben ik als AAI-professional geregistreerd in het AKR-register, waarmee ik aantoon dat ik praktisch en deskundig ben in het werken met AAT-honden, en ben ik lid van beroepsorganisatie Adonia.

Ook ben ik als docent betrokken bij Stichting Animal Assisted Therapy Limburg, een stichting die zich inzet voor professionalisering van het werkveld en ben ik intervisieleider binnen deze Stichting.


Al vele jaren worden mijn honden ingezet tijdens therapieën en ondersteuningen.

Mijn 1e dalmatiër ging in de jaren '90 al mee naar de psychiatrische instelling waar ik werkte.

Dat is het moment waarop ook mijn interesse is gewekt m.b.t. het inzetten van honden.


wil je met mij in contact komen?

Dat kan via judith@dedameshond.nl

specialismes


angst voor honden, specialist psychosociale weerbaarheid

Theo de Boer

Ik ben in 1994 afgestudeerd als Sociaal Juridisch Dienstverlener. Sinds die tijd 1994 werk ik met en voor jongeren. De eerste jaren als maatschappelijk werker/ sociaal juridisch dienstverlener bij een maatschappelijk werk organisatie.

 

Na 7 jaar ben ik overgestapt naar Bureau VSV Parkstad waarin ik vele jaren heb gewerkt als leerplichtconsulent waarvan het grootste gedeelte binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs en de praktijkscholen. Hier was  “ echt” contactleggen, een band opbouwen en indien nodig ondersteunen belangrijker dan handhaven. In deze jaren heb ik enkele (interne) bijscholingen gevolgd over de diverse stoornissen bij jongeren waarmee ik te maken had (denk aan ASS, ADHD, hechting) en meerdere bijscholingen over gespreksvoering met jongeren. Ook ben ik enkele jaren werkzaam geweest voor HAVO/VWO scholen waarbij ik meer kennis heb opgedaan over bijv. hoogbegaafdheid/ hoog sensitiviteit en internaliserende problematiek.

De afgelopen vier jaar ben ik werkzaam als consulent kwetsbare jongeren, ik benader en begeleid jongeren tussen 16 en 23 jaar afkomstig uit het VSO of PRO en help hun (met de samenwerkingspartners) bij het vinden van werk, opleiding dan wel dagbesteding.

Naast deze werkzaamheden werk ik dus ook, samen met mijn bordercollie Ayko, binnen de jeugdhulpverlening.

 

Sinds ik mij kan herinneren heb ik altijd dieren (dus niet alleen honden) om mij heen gehad.

Door ervaringen in mijn eigen leven, ben ik er van overtuigd geraakt dat een dier positieve invloed op een mens kan hebben.

Ik heb in de afgelopen jaren diverse opleidingen gevolgd, waaronder de  Level 3 Animal Assisted Therapy.

 

Ik werk op het ogenblik met mijn hondse collega Aiko, een bordercollie van 9 jaar,  maar ik hoop over ongeveer een jaar ook gebruik te kunnen gaan maken van mijn Australian Sheperd Moos. Moos mag nu nog rustig puberen maar in de toekomst hoop ik met hem te kunnen samenwerken.


Wil je met mijn in contact komen?

Dan kan dat via theo@dedameshond.nl

specialismes


werken met zowel groepen als individueel, ervaringsleer, systeembegeleiding, psychosociale weerbaarheid

Bryony Elbers

In 2020 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Pedagogiek.

Gedurende mijn opleiding deed ik al wat ervaring op door te werken als begeleider in logeerweekenden bij Cessio.

Na het afstuderen ben ik bij Cessio volop aan de slag gegaan als ambulant begeleidster, en daarna ook als coördinator van logeren/groep. Binnen mijn werk als ambulant begeleider bij Cessio ondersteun ik veel kinderen in contact met hun ouders, maar ondersteun ik ook ouders waar nodig.

Dit kan zijn in een begeleide omgang, maar ook in situaties waar kinderen thuis wonen en ouders opvoedvragen hebben. 

Werken met kinderen doe ik vanuit mijn hart en toen ik ontdekte dat ik de liefde voor mijn honden kon combineren met de passie voor mijn werk was ik verkocht.

Zo kwam ik dan ook terecht bij de opleiding Animal Assisted Therapy level 3 en van daaruit ben ik gevraagd om te komen werken bij De Dames Hond. Ik blijf me actief verdiepen in AAT door verschillende verdiepingstrainingen te volgen binnen dit specialisme.

Ik ben geregistreerd bijStichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Dit is een beroepsregister voor jeugdprofessionals. Deze laat zien dat ik blijf investeren in mijn kwaliteiten als jeugdzorgprofessional.


Ik ben thuis opgegroeid met honden en toen ik samen ging wonen met mijn partner werden we verliefd op de golden retriever.

In 2021 kwam onze eerste hond Mylo.

In eerste instantie werd gedacht dat de dekking niet gelukt was, tot er een paar dagen voor geboorte ontdekt werd dat er toch één puppy in de buik zat.

Al vrij snel wisten we dat we er nog een tweede hond bij wilde, en zo werd Lío begin 2023 onderdeel van ons gezin. 

Zowel Lío als Mylo zijn gecertificeerd als animal assisted therapyhonden.

Ze hebben nog niet zo heel veel ervaring, dus ze worden met beleid ingezet tijdens mijn ondersteuningen zodat ze ook rustig de tijd krijgen om in het werk te kunnen groeien.


Wil je met mij in contact komen?

Dat kan via bryony@dedameshond.nl