waarom werken met honden

waarom werken met honden

Animal Assisted Therapy kan onder de specialistische hulp geschaard worden.

Tijdens het werken met onze honden staan vooral doen en ervaren centraal.

In ons geval betekent dit dat wij ons hebben gespecialiseerd in het inzetten van onze honden om nieuwe vaardigheden en inzichten te verkrijgen die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijkse leven. Daarnaast heeft animal assisted therapy ook invloed op het gebied van preventie, verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op emotioneel, gedragsmatig, cognitief of sociaal gebied.

Honden werken kalmerend, troostend en spiegelend tijdens interventies waardoor er vaak sneller en effectiever gewerkt kan werken aan doelen en hulpvragen.

Als Therapiehond zijn onze honden een fundamenteel onderdeel van onze werkzaamheden.


Tijdens hun inzet werken ze aan het vergroten van zelfvertrouwen en het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden en het helpen bij persoonlijke groei.

De therapiehonden kunnen hierbij actief en passief ingezet worden, afhankelijk van de hulpvragen en doelstellingen.

 

Toch voelt het voor de jongere laagdrempeliger dan veel andere vormen van hulpverlening waardoor er meer motivatie is om te werken aan hulpvragen en doelstellingen. 

Juist in het contact met honden ervaren jongeren vaak dat hun problemen worden herkend zoals zij deze zelf ervaren.

En juist die (h)erkenning maakt het werken met honden zo waardevol.


Er wordt doelgericht en gestructureerd gewerkt, maar het kan ook voldoende zijn om de hond gewoon aanwezig te laten zijn.

Je gehoord voelen, zonder dat er een oordeel over je wordt geveld, is voor iedereen belangrijk, maar voor kwetsbare jongeren nóg belangrijker.

Honden zijn mild in hun oordeel van de jongere die voor hen staat en gaan vanuit dat gegeven een relatie met de jongere aan. Hulpvragen worden daardoor meer - en vaak sneller -inzichtelijk.

De Dames Hond werkt met dat gegeven en vertaalt deze vragen naar werkdoelen.

Als jongeren de vaardigheden leren om zich geaccepteerd en gerespecteert voelen, zich bewuster worden van wie ze zijn en durven vertrouwen op zichzelf, dan zijn ze weer in staat op eigen kracht hun weg te vervolgen.


Tijdens onze sessies werken we met het natuurlijke gedrag van onze honden.

Hoewel onze honden een gedragstest hebben ondergaan, zijn het geen getrainde honden die precies doen wat we van ze vragen. We zijn namelijk van mening dat we daarmee aan de essentie van onze ondersteuningen voorbijgaan.

Onze honden mogen dan ook tijdens sessies weglopen, grenzen stellen of andere vormen van communicatie laten zien.


Binnen animal assisted therapy zijn er stromingen die ervan uitgaan dat een jongere altijd succeservaringen moet hebben tijdens het werken met een hond. Dat is dan ook de reden waarom die honden goed getraind zijn en altijd doen wat van ze gevraagd wordt.

Wij zijn die mening niet toegedaan en zijn ervan overtuigd dat een jongere juist ook kan leren van de “fouten” die hij (of de hond) maakt.

Fouten zijn immers een feedbackmechanisme dat nodig is voor persoonlijke ontwikkeling.

Door het maken van “fouten” leer je sneller en kun je verder groeien.

Verschillende studies maken melding van een afname aan fysieke en mentale pijn, na een interventie met een AAT/ AAC-hond. 

In deze objectieve studies werd een afname gemeten van pijn gerelateerde symptomen, een afname van het stresshormoon en toename van endorfine zodra mensen in contact kwamen met honden die met hen op vriendelijke wijze contact maakten.

Al het bovenstaande speelt een belangrijke rol in het aangaan van contact in een therapeutische setting en biedt daardoor vele mogelijkheden.


De Dames Hond werkt enkel met honden die getest zijn voor de werkzaamheden waarbij ze worden ingezet.


opmerking

Bij kinderen van 5/6 jaar wordt beoordeeld in hoeverre honden ingezet kunnen worden en op welke wijze.

Kinderen van deze leeftijd zijn nog vaak erg impulsief en er moet dan ook vooraf een inschatting gemaakt worden over het wel of niet inzetten van de hond en op welke wijze dit verantwoord is als men besluit om de hond wél in te zetten.