waarom werken met honden

waarom werken met honden

Honden werken kalmerend, troostend en spiegelend tijdens interventies waardoor er vaak sneller en effectiever gewerkt kan werken aan doelen en hulpvragen.

Als Therapiehond zijn onze honden een fundamenteel onderdeel van de begeleiding.


Tijdens hun inzet werken ze aan het vergroten van zelfvertrouwen en het onderzoeken, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden en het helpen bij persoonlijke groei.


Hulpvragen en doelstellingen die bij De Dames Hond naar voren kunnen komen hebben voornamelijk een psychologisch doel, zoals het ervaren van onvoorwaardelijk acceptatie, hulp bij het verhogen van eigenwaarde en autonomie.


De therapiehonden kunnen hierbij actief en passief ingezet worden, afhankelijk van de hulpvragen en doelstellingen.

 

Toch voelt het voor de jongere laagdrempeliger dan veel andere vormen van hulpverlening waardoor er meer motivatie is om te werken aan hulpvragen en doelstellingen. 

Juist in het contact met honden ervaren jongeren vaak dat hun problemen worden herkend zoals zij deze zelf ervaren.

En juist die (h)erkenning maakt het werken met honden zo waardevol.


Je gehoord voelen, zonder dat er een oordeel over je wordt geveld, is voor iedereen belangrijk, maar voor kwetsbare jongeren nóg belangrijker.

Er wordt doelgericht en gestructureerd gewerkt, maar het kan ook voldoende zijn om de hond gewoon aanwezig te laten zijn. 


Honden veroordelen niet, die accepteren de jongere zoals deze is en gaan vanuit dat gegeven een relatie met de jongere aan. Begeleidingsvragen worden daardoor meer - en vaak sneller -inzichtelijk.

De Dames Hond werkt met dat gegeven en vertaalt deze vragen naar werkdoelen.

Als jongeren de vaardigheden leren om zich geaccepteerd en gerespecteert voelen, zich bewuster worden van wie ze zijn en durven vertrouwen op zichzelf, dan zijn ze weer in staat op eigen kracht hun weg te vervolgen.

Verschillende studies maken melding van een afname aan fysieke en mentale pijn, na een interventie met een AAT/ AAC-hond. 

In deze objectieve studies werd een afname gemeten van pijn gerelateerde symptomen, een afname van het stresshormoon en toename van endorfine zodra mensen in contact kwamen met honden die met hen op vriendelijke wijze contact maakten.

Al het bovenstaande speelt een belangrijke rol in het aangaan van contact in een therapeutische setting en biedt daardoor vele mogelijkheden.


De Dames Hond werkt enkel met honden die getest zijn voor de werkzaamheden waarbij ze worden ingezet.


opmerking

Bij kinderen van 4/5 jaar wordt beoordeeld in hoeverre honden ingezet kunnen worden en op welke wijze.

 Kinderen van deze leeftijd zijn nog vaak erg impulsief en er moet dan ook vooraf een inschatting gemaakt worden over het wel of niet inzetten van de hond en op welke wijze dit verantwoord is als men besluit om de hond wél in te zetten.