begeleiding bij angst voor honden

angst voor honden

Regelmatig krijgen we aanvragen voor een begeleidingstraject bij 'angst voor honden'. Vaak gaat het dan om kinderen die niet meer bij hun vriendjes of vriendinnetjes durven te spelen omdat ze daar een hond hebben, moeite hebben met buiten spelen omdat ze bang zijn een hond tegen te komen of zich anderszins weghouden uit situaties waar ze een hond kunnen tegenkomen.

Maar ook (jong)volwassenen vragen voor onze hulp omdat zij steeds opnieuw tegen dezelfde isseus blijven aanlopen omdat ze bang zijn voor honden.


En laat Nederland nou, met zo'n 1,5 miljoen honden, een enorm hondenrijk land zijn!

Bijna een op de vijf gezinnen heeft een hond in huis.

Je kunt ze dus vrijwel niet ontwijken...


Een specifieke fobie, zoals angst voor honden, is een extreme angst die lang blijft bestaan en niet met argumenten kan worden weggenomen.

De angst leidt tot vermijdingsdrang en kan zelfs al spanningen veroorzaken als je alleen al dénkt aan een hond.

Een specifieke fobie komt gemiddeld bij 3,5% van de mensen voor, bij meisjes iets vaker dan bij jongens.

Soms kan de oorzaak duidelijk aanwijsbaar zijn, bijvoorbeeld een bijtincident, maar soms is ook niet goed te herleiden waar de angst nu precies door is ontstaan.


Het is belangrijk om actie te ondernemen als je merkt dat iemand extreme angsten heeft voor een hond. Angststoornissen op jonge leeftijd kunnen een indicatie zijn voor angststoornissen op latere leeftijd en het risico vergroten op andere psychische stoornissen, later in het leven. 

Door samen actief deze angst onder ogen te zien en aan de slag te gaan met psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, psychosociale weerbaarheidsoefeningen én het in de praktijk oefenen met honden behalen we goede resultaten en zetten we iemand weer in zijn eigen kracht. De regie terugkrijgen en weer grip krijgen op je angsten, daar draait het om.


De Dames Hond werkt middels een eigen ontwikkelde methodiek en handboek dat ingezet wordt tijdens onze afspraken.

Het is vooraf moeilijk in te schatten hoe lang een traject duurt, dat is vooral afhankelijk van de mate waarin de angst iemands leven beheerst en hoe snel iemand stappen in dit proces maakt.

We kunnen in dit soort trajecten niet sneller gaan dan dat onze cliënt aangeeft.

De meeste trajecten duren tussen de 3 tot 9 maanden.