behandeling

behandeling

Behandeling is een specialistische vorm van hulpverlening die erop gericht is veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Binnen de behandeling wordt een probleem 'behandelt' oftewel aangepakt met als doel; het probleem oplossen of hanteerbaar maken.

Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid.


De praktijk is echter vaak een “grijs gebied”: iedere discipline kent zowel behandelende, begeleidende als zorgende elementen. Er is in veel gevallen dan ook sprake van een glijdende schaal en niet van een strikt onderscheid.


De Dames Hond biedt zelf geen behandeling, maar is wel in staat om behandeldoelen uit te voeren. De behandelaar is dan de eindverantwoordelijke en De Dames Hond gaat actief met de gestelde behandeldoelen aan de slag terwijl de behandelaar op de achtergrond meekijkt en meedenkt. Een reden voor deze constructie kan zijn dat een kind of jongere makkelijker tot behandeling kan komen als hiervoor een hond wordt gebruikt als behandelmiddel.


De Dames Hond heeft een nauwe samenwerking met Therapoot, maar gaat ook graag contacten aan met andere behandelaars. We werken middels een onderaannemerschap voor

 

Voor de specialistische GGZ is het zeker de moeite waard om een samenwerking met De Dames Hond te overwegen.

De medewerkers van De Dames Hond hebben ruime ervaring in de GGZ en zijn bekend met diverse problematieken.

De Dames Hond heeft geen/nauwelijks wachtlijsten en kan daardoor snel met een hulpvraag aan de slag.


De Dames Hond heeft een onderaannemerschap bij JENS en zou dus een helpende hand kunnen bieden aan kinderen en jongeren in de regio Landgraaf, Voerendaal, Hoensbroek en Heerlen.