buddytraining

buddytraining

De Dames Hond wil een helpende hand bieden aan mensen die om uiteenlopende redenen zélf hun hond tot buddyhond willen trainen.  

Onze hulp is gericht op het team. Er is dan ook veel aandacht voor het proces waar zowel de eigenaar als de hond doorheen gaan.

De teams die wij trainen zijn geen teams die door de zorgverzekeraars erkend worden.

Buddytrainingen zijn een combinatie van hondentraining en mensenbegeleiding en vallen onder indivuele begeleiding.


Door goed op elkaar ingespeeld te zijn, kan de buddyhond zijn eigenaar helpen om te kalmeren, prikkels beter te verwerken, contact te maken met anderen of juist het contact te mijden als dat op dat moment te moeilijk is.


Een buddyhond kan er toe bijdragen dat mensen weer meer regie over hun eigen leven krijgen en zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in een maatschappij die (soms) zo moeilijk en ingewikkeld kan zijn. Ook kan een buddyhond inzichten verschaffen en mensen weer een stukje op weg helpen in hun eigen ontwikkeling

Niet iedereen voelt de noodzaak om een volledig getrainde hond te hebben, maar zou het wel prettig vinden als zijn/haar hond enige ondersteuning kan bieden in lastige situaties.

Onze Buddybegeleidingen zijn dan ook géén gehoorzaamheidstrainingen, maar een individuele begeleiding waarbij het accent ligt op sámen je hond tot Buddyhond opvoeden maar ook kijken naar je eigen kwaliteiten en aandachtspunten, waar we mee aan de slag gaan.


Vaak gaan mensen op zoek naar alternatieven, als blijkt dat ze niet in aanmerking komen voor een hulphond. In de meeste gevallen betekend dit dat iemand zelf een hond koopt maar eigenlijk niet goed weet hoe nu verder te gaan. Wellicht kunnen wij daar dan bij helpen.


De reden waarom we hier hulp bij kunnen bieden ligt in het feit dat Judith van De Dames Hond zowel hulpverlener als kynologisch gedragstherapeut en trainer is, en daardoor beide werelden met elkaar kan verenigen.


noot: honden die tot de HR-groepen horen laten we niet toe in het buddyprogramma


Buddyhonden zijn géén erkende hulphonden.

Enkel honden die getraind worden door ADEu-erkende hondenscholen zijn erkend.

Zorgverzekeraars vergoeden op basis van de aard van de aandoening, en de voorwaarde die zorgverzekeraars stellen is dat er sprake moet zijn van een lichamelijke functiebeperking, zoals een visuele beperking of een ernstige lichamelijke beperking.

Ook gaan zorgverzekeraars pas tot vergoeding van een hond over als er een wetenschappelijke onderbouwing voor de functionaliteit van de hond is, en stelt dat de effectiviteit van deze nieuwere soorten hulphonden nog niet voldoende wetenschappelijk is onderzocht en bewezen.


Ben je op zoek naar een organisatie die je kan helpen een erkende hulphond te trainen?

Dan verwijzen we je graag door naar Bultersmekke of Assistentiehondennederland.