individuele sessies

Individuele therapie

Tijdens de individuele sessies werken we op verschillende manieren aan jouw hulpvragen. 

Krijg jij betere inzichten als we je dingen laten voelen en ervaren? Dan gaan we daarmee aan slag.

Voel jij je prettiger als je in de buitenlucht bent?

Dan trekken we onze jassen aan en gaan eropuit met de hond.


We vinden het belangrijk om het kind of jongere als geheel te zien, met oog voor factoren zoals  temperament, mogelijkheden en beperkingen op (senso)motorisch, cognitief, relationeel, lichamelijk en emotioneel vlak en hebben een ruime ervaring en verschillende methodieken die we kunnen inzetten om de jongere te ondersteunen.

Tijdens onze individuele sessies werken we aan de hulpvragen en doelen zoals we die geformuleerd hebben tijdens ons intakegesprek en/of startplan.

We gebruiken hier verschillende methodieken voor die zijn afgestemd op de jeugdige die we voor ons hebben.

In al onze afspraken ligt het accent op het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen, lichaamsbewustzijn, lichamelijke en emotionele veiligheid en communicatie.


Onze hond is actief of passief aanwezig tijdens deze sessies, afhankelijk van de manier waarop de hond wordt ingezet.

Tijdens de individuele sessies werken we via verschillende methodes aan hulpvragen en doelstellingen.

Zo zetten we o.a. onze honden in om aan hulpvragen te werken, maar we werken bijvoorbeeld ook middels POPtalk, EenTonVol en vele andere methodieken, zoals de POWer training.

We werken middels cognitieve gedragstechnieken aan waarneembaar gedrag (stilstaan bij jezelf en de ander) maar ook eventueel aan het veranderen van beelden en gedachten over jezelf en/of de omgeving die disfuctioneel zijn, en bieden alternatieve oplossingen aan.


In onze sessies staan de basisbehoeften van Pesso centraal en werken we vanuit het dialoogmodel. We zijn er van overtuigd dat een kind of jongere enkel tot zijn recht kan komen als hij zich in balans voelt op al zijn levensgebieden.