systeembegeleiding

systeembegeleiding

Een mens staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van vele systemen en gaat relaties aan met anderen.

Zo is de jongere niet alleen "mens", maar ook zoon of dochter, broer of zus, kleinkind, leerling, klasgenoot, vriend of vriendin.

De Dames Hond is er van overtuigd dat de ondersteuning van een jongere valt en staat met de ondersteuning van het netwerk dat bij de jongere betrokken is.

Ouders,opvoeders, maar ook broers, zussen, grootouders, school…allen spelen een belangrijke rol in het leven van de jongere.

Ook deze doelgroep willen we betrekken in onze ondersteuning aan de jongere.

Dit doen we middels evaluaties en besprekingen, maar ook psycho-educatie, workshops en/of trainingsdagen die gericht zijn op opvoedingsvragen en/of leeftijdsfasen waar de jongere doorheen gaat. 

We gaan graag vanuit betrokkenheid en expertise het contact aan met alle partijen die bij de jongere betrokken zijn. 


Systeembegeleiding wordt in onderling overleg ingepland.

Tijdens onze psychosociale weerbaarheidstrainingen is er ook veel aandacht voor het systeem. 

Zo worden ook ouders actief betrokken bij de training.


Er is, onder andere, een training samen met een ouder/ouders en vindt er tevens na de training een evaluatie plaats.

Tijdens het aanmelden voor de training zal er ook een intakegesprek plaatsvinden waarin niet alleen de behoeften en hulpvragen van het kind of jongere, maar ook die van de ouders besproken worden.


Wellicht is het dus ook interessant om bij onze psychosociale weerbaarheidstraining te kijken.